(รับสมัคร 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561)รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
(รับสมัคร 11 ธันวาคม - 23 ธันวาคม 2560)รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง
ตำแหน่งนักเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ(ด้านกฏหมาย)

(รับสมัคร 14 กันยายน - 4 ตุลาคม 2560)รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(รับสมัคร 3 สิงหาคม- 14 กันยายน 2560)รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
(รับสมัคร 1 - 23 พฤษภาคม 2560)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง
ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์และนายช่างไฟฟ้า
(รับสมัคร 15 - 30 ธันวาคม 2559)
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ

(รับสมัคร 3 - 21 ตุลาคม 2559)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง
ตำแหน่งนายช่างคอมพิวเตอร์

(รับสมัคร 22 สิงหาคม - 9 กันยายน 2559)
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น